5 تجربه جهانی مدیریت اتاق بازرگانی

اگر به گذشته و نحوه تشکیل و توسعه اتاق‌های بازرگانی در کشورهای مختلف توجه کنیم، سوابق نشان می‌دهد که ماموریت و دلیل وجودی این اتاق‌ها بهبود کسب‌و‌کار فعالان اقتصادی، برقراری ارتباط موثر تجاری با سایر تجار در دیگر کشورها، برطرف کردن مشکلات پیش روی تجار و بازرگانان، تسهیل روند معاملات آنها و در نهایت بهبود کیفیت زندگی مردم بوده است.

 امروزه اکثر اتاق‌های بازرگانی پا را از این هم فراتر گذاشته و با حفظ هدف اصلی، با انجام ماموریت‌هایی در راستای اصلاح زنجیره تامین از تولید تا صادرات، شرایط جدیدی را ایجاد کرده‌اند. از سوی دیگر در عصر کنونی تحولات شگرف دانش مدیریت، وجود نظام ارزیابی را اجتناب ناپذیر کرده است؛ هر سازمان و تشکلی از جمله اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی به‌منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و مرغوبیت فعالیت‌های خود به‌ویژه در محیط‌های پیچیده و پویا، نیاز مبرم به نظام ارزیابی دارد. همچنین فقدان وجود نظام ارزیابی و کنترل در یک سیستم به معنای عدم برقراری ارتباط با محیط درون و بیرون سازمان تلقی می‌شود که پیامدهای آن کمرنگ شدن عملکرد سیستم در محیط پیرامونی است. اگر بخواهیم عملکرد اتاق‌های بازرگانی مختلف را بررسی کنیم، لازم است به برخی نکات توجه داشته باشیم. اول اینکه اتاق بازرگانی از محیط پیرامونی خود تاثیر می‌پذیرد و این تاثیرات محیط داخلی اتاق را تغییر می‌دهد. دوم اینکه اتاق بازرگانی بر محیط پیرامونی خود تاثیر می‌گذارد و این تاثیرات شرایط محیط کسب‌و‌کار را می‌تواند تغییر دهد.

بنابراین تاثیرات متعددی که از بیرون بر اتاق وارد می‌شود، هرچقدر بیشتر باشد، تعداد عوامل خارج از کنترل، بیشتر شده، مقایسه عملکرد اتاق‌ها امکان‌پذیر نبوده و صرفا ارزیابی عملکرد اتاق و روند بهبود عملکرد آن به‌صورت مجرد معنای بیشتری دارد؛ از سویی؛ مقررات و ضوابط داخلی اتاق‌ها متفاوتند و در محیط‌های مختلف کسب‌و‌کار قرار دارند. همچنین با قوانین و مقررات دولتی متفاوت در حال فعالیت هستند و میزان پیشرفت و توسعه تکنولوژی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی آنها نیز متفاوت با یکدیگر است؛ بنابراین شاخص‌هایی که برای مقایسه عملکرد اتاق‌ها تدوین می‌شود باید مستقل از موضوعات فوق باشد تا بتوان نتایج قابل‌اعتمادی به‌دست آورد. می‌توان کل فعالیت‌های اتاق بازرگانی را در چهار مقوله اصلی تقسیم‌بندی کرد. عضویت، خدمات، ‌ارتباطات و مدیریت. کلیه برنامه‌ها و اهداف تدوین شده در اتاق‌های بازرگانی بیشتر به دو مساله بهبود کسب‌و‌کار فعالان اقتصادی و رفع مشکلات و موانع کسب‌و‌کار و بهبود زندگی مردم توجه دارد. این گزارش که توسط مصطفی روناسی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تهیه شده، به بررسی عملکرد 5 اتاق بازرگانی در دنیا پرداخته است.