درب حوضچه خشک

درب حوضچه خشک (تعمیرات کشتی): یک نوع سازه دریایی که تمام مکانیزم ­های کشتی را دارا می­باشد و جلوی حوضچه تعمیرات و نوسازی، کشتی­ ها قرار می ­گیرد و قبل از ورود کشتی به داخل حوض جهت تعمیرات، ابتدا آب­گیری حوض توسط بازشدن دریچه­ های ورودی آب دریا که در پمپ خانه نصب می­باشد، کل حوض پر از آب شده و بعد مخازن بالاست، درب حوض، تخلیه و سبک شده و به صورت شناور درمی آید که توسط یک یدک کش جهت پارک به کنار اسکله دلفین هدایت می گردد. بعد از انتقال کشتی به داخل حوض، درب دوباره توسط یدک کش در محل مستقر شده و مخازن آن پر آب می­ گردد و زمانی که به طور کامل در محل نشست، توسط غواص چک می­شود و بعد از اطمینان از آب­ بند بودن آن، آب حوض توسط پمپ­ های پمپ خانه تخلیه می­گردد و شناور بعد از مستقر شدن کشتی بر روی خرک­های از پیش تعیین شده عملیات تعمیرات آن آغاز می­شود.

مورد استفاده در حوضچه ­های تعمیرات و ساخت کشتی­ها (شرکت عظیم گسترش هرمز)