اسکله شناور

اسکله شناور (پانتون): یک نوع سازه دریایی می­باشد که در کنار اسکله­ های مسافری، باربری، شیلات که عمق آن کم می باشد نصب می­گردد و کشتی ­ها با کاربری مختلف در کنار آن پهلو گرفته، مسافر یا بار خود را بر روی آن تخلیه و آز آنجا توسط رمپ یا پله دسترسی به خشکی (بیرون اسکله) انتقال داده می­شود.

مورد استفاده در بنادر دریانوردی، اسکله ­های مسافری و تفریحی، اسکله های شیلات

اسکله آبی برای توقف کوتاه مدت و بلند مدت انواع شناور ها به منظور حمل و نقل بار و انسان به کار میرود. اسکله ابزارها و ادوات لازم را برای استقرار شناورها فراهم می اورد. به منظور تسهیل استقرار اسکله در بنادر، اسکله ها را در مکانی نزدیک به محل استقرار آن که دارای قابلیت حفاظت در برابر طوفان های دریایی است می سازند.

در بنادری که جزر و مد زیاد است و همچنین مناطقی که از ساحل فاصله دارند از اسکله شناور استفاده می شود. برای تسهیل جابجایی بار و همچنین سوار شدن به کشتی، سطح ارتفاع کشتی و اسکله شناور نباید زیاد باشد.

اسکله های شناور را اسکله های با نصب سریع نیز می نامند. برای ارتباط بهتر بین کشتی و اسکله شناور، از پل های مقاوم و بزرگی استفاده می شود تا هنگام حمل و نقل بارهای سنگین و همچنین تسهیل سوار شدن خدمه کشتی، اسیب نبیند. اندازه پل های ارتباط دهنده بر اساس میزان جزر و مد و شیب مجاز عبور و مرور روی کشتی ها مشخص می شود.

از اسکله های شناور بیشتر در بنادر مخصوص مسافری و توریستی – تفریحی به خاطر هم سطح بودن با کشتی و نداشتن پله و ایمنی بهتر، استفاده می شود.

انواع اسکله های شناور عبارتند از: کامپوزیتی، فولادی، بتنی. اسکله های کامپوزیتی به د لیل قیمت پایین تر و سرعت نصب بالاتر می توانند به عنوان رایج ترین نوع اسکله های شناور مورد استفاده قرار گیرند.